www.preVas.sk
Navigácia:  Domov arrow IANTD-potápačská certifikačná agentúra arrow História
Hlavné menu
Domov
Cestovka
Realitka
Penzión a reštaurácia
Internet zadarmo
Plávanie
Vodný aerobik
IANTD-potápačská certifikačná agentúra
Ubytovanie v Chorvátsku
Obchod
Fotogalérie
Kontakt
Webové odkazy
Administrácia
Filozofia IANTD Tlač E-mail
 • ZNALOSTI A POROZUMENIE sú bezpochyby kľúčové pri akomkoľvek úsilí, ktoré človek podstupuje. V potápaní sa kombinácia znalostí a porozumenia rovná bezpečnosti.
 • IANTDvyvíja výcvikové materiály, ktoré zaisťujú fundované vedomosti žiaka a praktiky pri vykonávaní pokročilého a technického potápania. Vedomosti sú základom väčšej sebadôvery a väčšieho porozumenia vo vzťahu k potešeniu a k riziku pri potápaní.
 • IANTD trvá na používaní týchto materiálov vo svojich výcvikových programoch, aby sa docielili čo najširšie základné vedomosti.
 • ZRUČNOST A OVLÁDÁNÍ STRESU majú pri potápačských akciách najväčší význam pre prežitie nečakaných stresových situácii pod vodou.
 • Kurzy IANTD sú navrhnuté tak, aby sa čo najlepšie vyvinuli zručnosti vo vode a schopnosti potápača pracovať kľudne a uvoľnene. Preto sú vyučované techniky a začlenené postupy, ktoré umožňujú, aby si potápači uvedomili svoj plný výkonnostný potenciál. Sebadôvera, ktorá je v takomto druhu výcviku rozvinutá, umožňuje žiakovi stať sa sebaistým a zodpovedným potápačom.
 • Cvičenia zamerané na oboznámenie sa s výstrojom, ako napr. simulované zlyhanie dodávky plynu s uzavretím ventilu a precvičovanie výmeny regulátorov, umožní potápačom byť istejšími a zručnejšími pri manipulácii s ventilmi a regulátormi. Mnoho študentov je veľmi prekvapených, že je to často pri prvých pokusoch obtiažne. Často je samozrejme potrebné pre zlepšenie výkonu tejto zručnosti upraviť výstroj. Toto je zručnosť, ktorá možno niektorému potápačovi raz zachráni život a preto ju musia všetci potápači bezpečne zvládnuť. Táto sebadôvera sa dá založiť len na správnom vykonaní a pilným cvičením.
 • Cvičenia na ovládanie stresových situácii sú začlenené do našich programov preto, aby simulovali reálne núdzové situácie pri potápaní. Účelom týchto cvičení je rozvinúť u potápačov schopnosť správne reagovať a uložiť v jeho vedomí možnosť úspešného riešenia takej situácie. Príkladom takého cvičenia je plávania k partnerovi na predpísanú vzdialenosť, bez dýchania a potom začať v spoločnom dýchaní (gas sharing) s následným plávaním na čas. Niekomu sa to zdá ako nácvik telesnej kondície alebo výdrže. Toto cvičenie v skutočnosti buduje sebadôveru a duševní stabilitu. Poskytuje nacvičenou reakciu na núdzovú situáciu namiesto toho, aby iba teoreticky precvičovalo mentálnu odolnosť. Vzdialenosť je podobná tej, ktorú by pravdepodobne človek prekonával pri plávaní k partnerovi a zároveň musel signalizovať problém a zahájiť striedavé dýchanie. Ďalšie plávanie na čas je navrhnuté preto, aby sa vštiepila reakcia zachovania normálneho tempa plávania a spotreba plynu zostala rovnaká.
 • IANTD verí, že sebadôvera a výkonnosť sa môžu rozvinúť len pri pobyte pod vodou. Všetky programy určujú požadovaný minimálny čas na dne dosiahnutý behom určitého počtu ponorov. IANTD je prvá, ktorá toto začlenila do potápačského výcviku.
 • IANTD verí, že základné zručnosti na prežitie sa musia NACVIČOVAT tak dlho, až sa z nich stane reflexná reakcia.
 • IANTD si je dobre vedomá, že mnoho cvičení sa v kurzoch opakuje. Tieto rezervy sú v prospech potápačského výcviku rôznych programov.
 • IANTD si cení skúsenosti a jej štandardy majú rezervy v zrovnaní s rovnocennými kvalifikačnými úrovňami. Zároveň si všetci uvedomujeme, že skúsenosti sa vždy nezlučujú s výkonom znalostí a zručností. Aby sa zlúčila skúsenosť, znalosti a zručnosti, musia potápači demonštrovať požadované zručnosti a znalosti na zodpovedajúcej príslušnej úrovni, ešte pred kvalifikáciou na vyššiu úroveň potápania.
 • IANTD inštruktori majú slúžiť za vzor. Preto musí inštruktor vždy sledovať potápačské akcie priamo vo vode a ovládať potápačskú zručnosť tak, aby bol zárukou bezpečnosti. Súčasne musí inštruktor dbať na to, aby na ňom nebol žiak závislý. Musí byť zaistené, že sa žiakova sebadôvera rozvíja.
 • Je dovolené pracovať s asistentmi, ale iba vtedy, ak je inštruktor spolu so žiakmi vo vode. To je dôležité z troch dôvodov: po prvé, inštruktor musí vykonať osobne hodnotenie potápača; po druhé, inštruktor má viac skúseností, aby mohol sledovať potápača; a po tretie, z dôvodov povinnej zodpovednosti (ručenia). IANTD považuje za nezodpovednosť, ak nie je inštruktor prítomný pri cvičných potápačských akciách.
 • IANTD vyžaduje od inštruktora, aby študentov doprevádzal pri ich prvom ponoru do novej a väčšej hĺbky a aby ich odradil od prekračovania predpísaných limitov výukového programu, ktorého sa účastnia.
 • IANTD sa domnieva, že potápanie je riskantná činnosť a potápači si musia byť rizika vedomí.
 • Čím je potápačský výcvik pokročilejší, tím viac musí vynikať zručnosť vo vode, aby bola zaistená bezpečnosť. Naviac je nutné požadovať, aby každý žiak preukázal najmenej normované minimálne požiadavky v teórii a praxi, aby bez akýchkoľvek pochybností nastúpil prípadne do vyššieho výcvikového stupňa u iného inštruktora IANTD.
 • IANTD vyžaduje používanie štandardných textov pre študentov a/alebo im rovnocenný text zaistiť (pokiaľ je predložený a písomne schválený BOD), aby sa zaistili teoreticky rovnocenné základy kurzu.
 • Pre jaskynné potápanie sa považujú za ekvivalentné texty NSS/CDS a NACD, ktoré sú zároveň doporučené ako doplnkový materiál k IANTD Cave Diving Manual & Student Workbook (Manuál pre jaskynné potápanie).
 • Po ukončení kurzu predpisuje IANTD preskúšanie stavu technických vedomostí žiaka prostredníctvám písomného záverečného testu.
 • IANTD má radu stupňov asistentov potápačského inštruktora, ktoré umožňujú účastníkom postúpiť v rámci tohoto výcviku až na úroveň inštruktora.
 • IANTD verí, že sa zodpovedným výcvikom stáva účastník sebaistým, kompetentným a schopným prežiť zdanlivo bezvýchodiskové situácie.
Meniny
Prave je 23:33 hod.,
27. február 2024 (utorok)
Dnes je v kalendári: Alexander
A zajtra bude: Zlatica
PRENÁJOM BYTU
Dám do dlhodobého prenájmu 2 - izbový byt vo Zvolene. Kontakt 0907 111 631
Kontakt

Penzión:
rezervácia ubytovania: 0907 111 631, 0905 616 913

Aktuálne počasie
SLIAČ
---
SLIAČ °C | BRATISLAVA °C | CAIRO °C | TUNIS °C | NAIROBI °C | RODRIGUES °C | HAVANA °C | SANTIAGO °C | SEYCHELLES °C | BANGKOK °C | DUBAI °C | COLOMBO °C | MEXICO CITY °C | ZAGREB °C | ROME °C | PALMA DE MALLORCA °C | MADRID °C | ATHENS °C | LARNACA °C | ANKARA °C | BRASILIA °C | BALI °C